Open news feed Close news feed
A A
Video Social

Մեր հայ աղջիկները պետք է լինեն Հայկուշի նման. 72 ֊ամյա ծերանոցի բնակիչ Համլետ Հարությունյան (video)

www.a1plus.am