Open news feed Close news feed
A A
Video

Էտա՞ ձեր պատկերացրած հակակշիռների մեխանիզմը, էտա՞ ձեր խորհրդարանական երկիրը․ Էդմոն Մարուքյան (video)

www.a1plus.am