Open news feed Close news feed
A A
Video

«Խորհրդարանական վերահսկողությունը այն է, որ ԱԺ-ն վերահսկում է Կառ․-ը, և չի միջամտում նրա գործերին» (video)

www.a1plus.am