Open news feed Close news feed
A A
Video

Խնդիր է իշխանության տարբեր ճյուղերի տարանջատման և փոխզսպման մեխանիզմների ստեղծումը․ Արթուր Սաքունց (video)

www.a1plus.am