Open news feed Close news feed
A A
Video

«Էլի ենք բերելու, ինչքան եկավ, էնքան բերելու ենք». հայկական կողմի առգրավված ադրբեջանական տեխնիկան (video)

www.a1plus.am