Open news feed Close news feed
A A
Video

Մենք փախչելու տեղ չունենք, պետք ա դիմադրենք, մեկ ա հաղթելու ենք տեսանյութ՝ ապաստարանից (video)

www.a1plus.am