Open news feed Close news feed
A A
Video

Նավասարդյանների տունը հրետակոծվել է հակառակորդի կողմից, ուստի նրանք այժմ թաքստոցում են: (video)

The house of Navasardyan family has undergone shelling by the Armed Forces of Azerbaijan. Now they are safe in shelter.