Open news feed Close news feed
A A
Video Social

Ես ոչ մի մարզի չեմ վիրավորել, ուղղակի օրնակ եմ բերել նախկինում եղած իրադարձություններց.Հարությունյան (video)

www.a1plus.am