Open news feed Close news feed
A A
Video

Ձեր հեղափոխական խմբի առաջնորդ լինելու թեզն արդեն բաշակաճառ է բոլորի համար. Սամսոնյանը՝ Հարությունյան (video)

www.a1plus.am