Open news feed Close news feed
A A
Video

Մի հատ էդ ցանկն էլ սահմանենք տանք ոստիկաննորին թե ինչն է սնունդ ինչը չէ. Նաիրա Զոհրաբյան (video)

www.a1plus.am