Open news feed Close news feed
A A
Video

Ինպե՞ս կարող է սա տեղի ունենալ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը հարգող երկրում. Անի Սամսոնյան (video)

www.a1plus.am