Open news feed Close news feed
A A
Video Official

Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը Չինարիում է (video)

Սահմանապահ Չինարիում սկսվել է թզի մթերումը։ Մի քանի օրվա ընթացքում արդեն մթերվել և արտահանվել է 45 տոննա թուզ՝ կգ-ը 400 դրամ-ով։