Open news feed Close news feed
A A
Video

Չինարիի բնակիչները չեն պատրաստվում լքել գյուղը. Սահմանին կանգնած զինվորի թիկունքն ամուր է (video)

www.a1plus.am