Open news feed Close news feed
A A
Video

Գիշերը հարձակման փորձ է եղել, բայց մեր բանակը տիրապետում է իրավիճակին. ԱԺ հանձնաժողովի նիստը (video)

www.a1plus.am