Open news feed Close news feed
A A
Video Official

Հայկ Մարությանն այցելել է հիմնանորոգվող մանկապարտեզներ (video)

Երևանի քաղաքապետարանի շինարարության և բարեկարգման 2020 թվականի ծրագրով հիմնանորոգման աշխատանքներ են նախատեսված համայնքային ենթակայության 11 մանկապարտեզում