Open news feed Close news feed
A A
Video Politics

Իրավիճակը փոխվելու է. ապրելու ենք մեր սովորական կյանքով. մի քանի պատվաստանյութ է լինելու. Թորոսյան (video)