Open news feed Close news feed
A A
Video

Նախկին նախագահները, իրենց բարեկամները և այլ արկածախնդիրներ երկրում ճգնաժամի իմիտացիա են անում (video)