Open news feed Close news feed
A A
Video Social

Սա պատերազմ է. Ինչպես են օգնում ֆրանսիացի բժիշկները (video)

Սա պատերազմ է, որը կարող ենք հաղթել, եթե միավորենք բոլորիս ջանքերը. Ֆրանսիայից ժամանած բժիշկները իրենց փորձն են ներկայացնում հայ մասնագետներին։