Open news feed Close news feed
A A
Video

Լիտվան բուժանձնակազմ և բժշկական օգնություն է ուղարկել Հայաստան (video)

Լիտվան բուժանձնակազմ և բժշկական օգնություն է ուղարկել Հայաստան. առաքելությունը կտևի 14 օր