Open news feed Close news feed
A A
Video

Բոլորն, ովքեր մասնակցել են ընտրական համակարգը խեղաթյուրելուն, պետք է չմասնակցեն քաղաքական կյանքին (video)