Open news feed Close news feed
A A
Video Politics

Ցավոք, դեպքեր են արձանագրվում, երբ երեխայի նկատմամբ սեռական բռնություն է գործադրվում․ ՄԻՊ (video)