Open news feed Close news feed
A A
Video Interview Politics

«Քոչարյանի գործն ավելի, կարծես թե, ներվային ֆոն է ստեղծում հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ» (video)

«Կովկասի» ինստիտուտի գիտաշխատող, տնտեսագետ, քաղաքագետ Հրանտ Միքայելյան