Open news feed Close news feed
A A
Video Economy

Աջակցություն անհատ ձեռներեցներին և իրավաբանական անձանց՝ արտոնյալ պայմաններով վարկավորման ձևով (video)

Աջակցություն անհատ ձեռներեցներին և իրավաբանական անձանց՝ արտոնյալ պայմաններով վարկավորման ձևով․

🔸նպատակային վարկերի համաֆինանսավորում,
🔸վերաֆինանսավորում,
🔸սուբսիդավորում։

❕Օժանդակության 1-ին ծրագրով մեկ տնտեսավարողին տրամադրվում է մինչև 500 մլն դրամի վարկ մինչև 24 ամիս ժամկետով, իսկ առավելագույն փաստացի տարեկան տոկոսադրույքը կազմում է 0%-ից մինչև 6%՝ կախված վարկի նպատակից։