Open news feed Close news feed
A A
Video

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալներ Արման Խոջոյանի և Տիգրան Գաբրիելյանի ասուլիսը. ՈՒՂԻՂ (video)

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալներ Արման Խոջոյանի և Տիգրան Գաբրիելյանի ասուլիսը. ՈՒՂԻՂ