Open news feed Close news feed
A A
Video

Կորոնավիրուսով վարակված թեթև դեպքերով մարդկանց կփորձենք տեղավորել հյուրանոցներում (video)