Open news feed Close news feed
A A
Video

Երիտասարդացման տենդը չպետք է պսակվի անորակ կադրերերին պետական համակարգ խցկելով․ Գևորգ Պետրոսյան (video)

www.a1plus.am