Open news feed Close news feed
A A
Video

Սոցիալական լիարժեք աջակցություն պետք է ստանան նրանք, ովքեր աշխատունակ չեն․ Նիկոլ Փաշինյան (video)

www.a1plus.am