Open news feed Close news feed
A A
Video

Շնչարգելություն է մոտը տեղի ունեցել և սրտի աշխատանքի ոչ նորմալ իրավիճակ է ստեղծվել․ Նազիկ Ամիրյան (video)

www.a1plus.am