Open news feed Close news feed
A A
Video

Կանչել գյուղապետին ասել՝ «Հարգելի՛ գյուղապետ, այս հողը ծախի՛, մի՛ ծախի», չենք կարող անել․ Ս․ Պապիկյա (video)

www.a1plus.am