Open news feed Close news feed
A A
Video

Բոլորն, ովքեր մալուխային հեռուստատեսություն են տրամադրում, պետք է լիցենզավորվեն․ Արարատ Առուշանյան (video)

www.a1plus.am