Open news feed Close news feed
A A
Video

Կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը կքրեականացվի. ԱԺ-ն ընդունեց ԲՀԿ-ի նախագիծը (video)

www.a1plus.am