Open news feed Close news feed
A A
Video

Եթե յուրաքանչյուրս օգնի լիարժեք կյանք վերադարձնել այս երիտասարդներին՝ մեծ գործ արած կլինի.Ա.Սարգսյան (video)

www.a1plus.am