Open news feed Close news feed
A A
Video

Քաղաքականության մեջ կանանց ներգրավվածությանբ հասարակութուններն ավելի հաջողակ են․ Դ․ Գրիզեր (video)

www.a1plus.am